FAQ

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Wstęp (0)
Czym jest Billon?

Billon to standard cyfrowej gotówki.

Możesz jej używać jak zwykłej gotówki, z tą różnicą, że zamiast sięgać do portfela wykorzystujesz swój smartfon, tablet albo laptop. Cyfrowa gotówka może służyć jako świetny sposób płatności w Internecie, płatności mobilnych, ale też do płacenia w pubie, kinie i w wielu innych miejscach, gdzie jest lub będzie akceptowany. Aby cieszyć się cyfrową gotówką (np. przyjąć płatność), wystarczy zainstalować aplikację Billon i stworzyć swój login i hasło. Bez rejestracji i długich formularzy.

Jak działa Billon?

Przede wszystkim szybko, prosto i wygodnie!

Aby móc cieszyć się cyfrową gotówką  wystarczy, że zainstalujesz aplikację Billon na swoim urządzeniu. Potem już tylko ustalasz login, hasło i gotowe! Mając aplikację możesz:

 • przyjmować pieniądze od innych użytkowników;
 • wymieniać gotówkę tradycyjną na cyfrową (w banku, sklepie, od innego użytkownika);
 • zarabiać w cyfrowej gotówce;
 • zamieniać cyfrową gotówkęna gotówkę papierową (przelewając na rachunek bankowy, zamieniając w sklepie czy u kolegi, a już wkrótce nawet wypłacając w bankomacie).

Aplikacja billon wykorzystuje najnowszą technologię w obszarze bezpieczeństwa, dlatego możesz płacić jednym kliknięciem – oczywiście od Ciebie zależy, czy aplikacja dodatkowo będzie prosić o hasło. Pamiętaj, aplikacja billon w żadnej sytuacji nie będzie wymuszała od Ciebie podania swoich danych osobowych. Hasło znasz tylko Ty, nikt inny. Jeśli zapomnisz, niestety nie będziemy mogli go przywrócić, ale damy Ci możliwość wygenerowania nowego hasła.

Kto może używać cyfrowej gotówki?

Każdy, kto zainstaluje aplikację Billon.

Wystarczy smartfon, tablet, komputer stacjonarny, laptop, serwer, kasa fiskalna i inne urządzenia typu smart (np. Smart TV, dekoder do telewizora, inteligentną lodówkę – już wkrótce i na te urządzenia udostępnimy aplikację). Ponieważ do korzystania z aplikacji nie potrzeba rachunku bankowego ani karty kredytowej, mogą jej używać nawet dzieci.

Czy Billon to cyfrowa gotówka?

Tak!

Billon to polski cyfrowy złoty. Jesteśmy pierwszymi, którym udało się zapisać pieniądze w postaci pliku cyfrowego, mającego wartość samą w sobie, który można przekazywać bez pośrednictwa osób trzecich, banków czy innych instytucji. Aby Billon mógł być uznany za prawdziwy pieniądz, musi podlegać odpowiednim przepisom prawnym i tak jak tradycyjna gotówka może być emitowany tylko i wyłącznie przez Banki i Instytucje Pieniądza Elektronicznego (IPE). Instytucje te również podlegają odpowiednim ustawom, nadzorowi bankowemu i Komisji Nadzoru Finansowego. Nasza firma jedynie dostarcza technologię, która umożliwia tworzenie cyfrowej gotówki.

Cyfrowa gotówka, w formie zabezpieczonych plików odpowiadających określonym nominałom w złotych, wędruje pomiędzy aplikacjami użytkowników i akceptantów, służąc do rozliczenia transakcji podobnie jak banknoty NBP przekazywane w sklepie. Możliwa jest zamiana cyfrowej gotówki na zwykłą gotówkę. Bank lub firma IPE, wykupując cyfrową gotówkę, wypłaca papierową gotówkę za pośrednictwem Agenta Rozliczeniowego.

Billon tym różni się od wszystkich innych rozwiązań płatności elektronicznych, że:

 • cyfrowa gotówka fizycznie przechowywana jest w aplikacji w przeciwieństwie do innych rozwiązań, w których Twoja gotówka jest przechowywana przez kogoś innego, a aplikacja stanowi tylko kanał dostępu;
 • cyfrowa gotówka należy do Ciebie, dlatego jest u Ciebie, nie jest przechowywana na obcych serwerach;
 • cyfrowa gotówka rządzi się takimi samymi regułami jak papierowa, co nie jest do końca spełnione w przypadku innych rozwiązań (np. przelewy bankowe nie są obsługiwane w weekendy).
Co to jest cyfrowa gotówka? Czy cyfrowa gotówka jest nową walutą?

Cyfrowa gotówka to polski złoty, jednak zapisany w postaci pliku komputerowego zamiast w postaci banknotów.

Nie jest to nowa waluta, a cyfrowa reprezentacja papierowych pieniędzy, posiadająca pełne pokrycie i wymienialność na gotówkę papierową.

Podsumowując: Twoja gotówka może istnieć w trzech formach: papierowej (tej wydrukowanej w mennicy na zlecenie NBP), elektronicznej (zapisanej jako Twoje saldo rachunku bankowego) oraz cyfrowej (czyli w aplikacji Billon). Wszystkie trzy formy są równouprawnione w świetle prawa, a zamiana jednej formy na drugą nie wiąże się z żadnym ryzykiem kursowym.

Cyfrowa gotówka została szczegółowo uregulowana w ustawach: Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych z dnia 12 września 2002r. (Dz.U.2012.0.1232), Ustawie o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011r. (Dz.U.2011 nr 199 poz. 1175, nr 291 poz.1707) oraz w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/110/WE z dnia 16 września 2009 r. "W sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego".

Czy cyfrowej gotówki mogę używać (żeby zapłacić i odebrać pieniądze od innego użytkownika) bez dostępu do Internetu (offline)?

Tak.

Aplikacja Billon działa zawsze, również w przypadku braku Internetu, braku zasięgu w telefonie czy w garażu podziemnym. Wystarczy by urządzenia, pomiędzy którymi chcemy przekazać pieniądze, były włączone, a użytkownicy zalogowani do swoich aplikacji. Aplikacja sama znajdzie najlepszy sposób bezprzewodowego połączenia tych dwóch urządzeń. Wykorzysta do tego Wi-Fi lub Wi-Fi Direct (korzystasz z niego, gdy komputer lub telefon podłączasz do Wi-Fi w domu lub kawiarni), Bluetooth (korzystasz z niego, gdy łączysz telefon ze słuchawką albo z zestawem głośnomówiącym), BLE (Bluetooth Low Energy) albo NFC (Near Field Communication). W chwili obecnej bardzo mało urządzeń posiada dwie ostatnie funkcje. Musisz jednak pamiętać, że transakcje offline nie są możliwe jedynie z innymi użytkownikami, nie dotyczy to np. transakcji ze sklepami.

Jakie korzyści oferuje cyfrowa gotówka w porównaniu z gotówką papierową?

Cyfrowa gotówka to gotówka, ale lepsza - bo cyfrowa, czyli daje więcej możliwości:

 • Cyfrowa gotówka działa w Internecie bez żadnych opłat - obecnie, kiedy płacimy przelewem za zakupy w Internecie, kosztami przelewu jesteśmy obciążeni bezpośrednio, bądź przedsiębiorca dolicza je do ceny sprzedawanego towaru. Płatność cyfrową gotówką nie wiąże się z żadnymi opłatami i prowizjami.
 • Cyfrowa gotówka działa bez pośredników – czyli tak jak gotówka papierowa, a dodatkowo aplikacja billon automatycznie sprawdza jej autentyczność.
 • Cyfrowa gotówka działa na odległość, użytkownicy mogą łączyć się będąc w różnych pokojach, a nawet miastach.
 • Cyfrowa gotówka jest szybka – wszystko trwa kilka sekund - około 5 sekund od wysłania do odebrania środków.
 • Cyfrowa gotówka jest prawie niezniszczalna – aplikacja billon posiada sejf, do którego możesz przesyłać pieniądze ze swojego urządzenia, by na wypadek np. utraty telefonu nie stracić dodatkowo zgromadzonych środków. Takich zabezpieczeń nie posiada nawet portfel z najlepszej skóry.
 • Cyfrowa gotówka jest skutecznie zabezpieczona – możesz ustawić nieskończenie wiele parametrów bezpieczeństwa tak, aby nikt inny oprócz Ciebie nie mógł użyć Twoich pieniędzy.
Pierwsze kroki (0)
Jak mogę zarejestrować się w aplikacji Billon?
Jedyne czego potrzebujesz, by móc korzystać z aplikacji Billon, to zainstalować aplikację na dowolnie wybranym urządzeniu. Przy pierwszym uruchomieniu rejestrujesz się, wybierając tylko hasło oraz login. Wtedy Twoja aplikacja w pełni automatycznie wygeneruje dla Ciebie klucze kryptograficzne, które będą zabezpieczać Twoje pieniądze. Następnie możesz przyjmować pieniądze lub płacić innym. Po ponownym uruchomieniu komputera albo telefonu wystarczy, że zalogujesz się przy pomocy swojego loginu i hasła.
Login jest informacją publiczną, ale pamiętaj, żeby nie ujawniać nikomu (nawet nam!) swojego hasła.
Czy muszę mieć konto w banku, żeby korzystać z aplikacji Billon?

Nie.

By móc korzystać z aplikacji nie potrzebujesz mieć konta w banku ani karty kredytowej. Skoro cyfrowa gotówka działa dokładnie w ten sam sposób co papierowa, to tak jak w przypadku tradycyjnych pieniędzy nikt nie wymaga od Ciebie rachunku bankowego, by jej używać.

Przyjmowanie płatności (0)
Jakiego rodzaju produkty i usługi mogę oferować, używając cyfrowej gotówki jako metody płatności?

Co tylko zechcesz!

Aplikacja Billon umożliwia pobieranie opłat za każdy legalnie sprzedawany towar lub usługę, a nawet pobieranie datków.

Gdzie mogę przyjmować płatności?

Wszędzie, gdzie tylko masz pod ręką zainstalowaną aplikację Billon.

Płatności możesz przyjmować na dowolnym urządzeniu: komórce, tablecie czy laptopie. Możesz to robić nie tylko w sprzedaży Internowej, ale również przy wymianie fizycznej. Transakcja cyfrową gotówką dojdzie do skutku nawet, gdy urządzenia nie mają połączenia z Internetem. Nie ma żadnych ograniczeń.

Czy przyjmowanie płatności w formie datków za pośrednictwem Internetu jest zgodne z prawem?

Kwestia zbiórki pieniężnej za pośrednictwem Internetu nie jest uregulowana w polskim ustawodawstwie. Zasady przeprowadzania zbiórek pieniężnych reguluje ustawa z dnia 14 marca 2014 roku „o zasadach prowadzenia zbiórek pieniężnych”. Zakres ustawy wskazuje art. 1, zgodnie z którym:

„1. Zbiórką publiczną jest zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze w miejscu publicznym na określony, zgodny z prawem cel pozostający w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), oraz na cele religijne.

2.Miejsca publiczne to miejsca ogólnodostępne, a w szczególności ulice, place, parki i cmentarze.”

Zakres zastosowania przepisu został przez ustawodawcę wskazany wyraźnie – dotyczy on zbiórki ofiar w formie gotówkowej lub w naturze, w związku z czym należy stwierdzić, iż nie ma zastosowania do obrotu bezgotówkowego dokonywanego za pośrednictwem Internetu. Powyższy pogląd został w wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, Wydział XI Karny, z dnia 6 lutego 2012 roku (sygn. akt: XI W 1497/11/P) wydany na podstawie nieaktualnej ustawy z dnia 15 marca 1933 r. „o zbiórkach publicznych”, ale dotyczący zapisów, nie zmienionych przez aktualną ustawę.

W związku z powyższym oraz brakiem innych norm regulujących kwestię zbiórek Internetowych, należy uznać, iż darowizny oraz inne zbiórki pieniężne za pośrednictwem Internetu są legalne. Należy jednak pamiętać, iż zbiórka pieniężna w postaci bezgotówkowej może zostać uznana przez Urząd Skarbowy za darowiznę, w związku z czym od otrzymanych kwot może zaistnieć konieczność uiszczenia odpowiedniego podatku. 

Jak mogę powiadomić moich Klientów, że przyjmuję płatności cyfrową gotówką?

Korzystasz z aplikacji billon? Mów o tym każdemu! 

Każdy chce mieć łatwiej, taniej i wygodniej. Swoich Klientów możesz powiadomić o nowej funkcjonalności m.in. poprzez:

 • umieszczenie naszej wtyczki, logo bądź krótkiego opisu na Twojej stronie internetowej;
 • zamieszczenie informacji o nas w swojej ofercie, gazetce, liście mailingowej lub na portalu społecznościowym. Spraw, by dotychczasowe kanały komunikacji stały się również kanałami płatności. Zajrzyj do zakładki "billon", by dowiedzieć się więcej. 
 • niezawodna i skuteczna "poczta pantoflowa" - jeśli Twoje życie stało się łatwiejsze, powiedz o tym innym!

Każdy sposób jest dobry. Napisz, a z przyjemnością pomożemy i razem sprawimy, by było o nas głośniej.

Jaka jest minimalna i maksymalna kwota płatności, jaką mogę przyjmować?

Minimalną kwotą, którą obsługuje cyfrowa gotówka jest 0,001 zł (0,1 grosza). Jeśli chodzi o maksymalną kwotę płatności, nie ma technicznych ograniczeń.

Dlaczego dziesiąta część grosza? Bo technologia nie powinna ograniczać - a dziesiąta część grosza to też pieniądze. Nazywamy to nano-płatością. Chcemy dać możliwość tworzenia nowych pomysłów i rozwiązań, dla których tak małe wartości mogą mieć znaczenie.

Jedynym warunkiem przyjmowania nieograniczonych ilości cyfrowej gotówki jest konieczność potwierdzenia swojej tożsamości po przekroczeniu rocznego obrotu w wysokości 2500 euro. Zgodnie z wymogami prawa obowiązującego w Polsce taka weryfikacja ma zapobiec praniu brudnych pieniędzy. Potwierdzenia swojej tożsamości możesz dokonać m.in. bezpośrednio w aplikacji w procesie wskazanym przez bank wydawcę, który wybierzesz. Ze względów bezpieczeństwa wybrany przez Ciebie Agent Rozliczeniowy (AR) może ustanowić maksymalne limity transakcyjne, czyli np. ile transakcji dziennie możesz wykonać. Szczegóły na ten temat możesz uzyskać w wybranym przez Ciebie banku oraz sprawdzić w Twojej aplikacji.

Gdzie mogę zobaczyć przegląd moich transakcji?

W zakładce "Historia transakcji" w swojej aplikacji.

Historia umożliwia podgląd transakcji z wybranego dnia, tygodnia czy miesiąca, wraz ze wszystkimi dotyczącymi jej szczegółami.

Kiedy otrzymam moje pieniądze?

Natychmiast!

Pieniądze otrzymujesz w momencie zakończenia transakcji. Cyfrowe pieniądze są przekazywane bezpośrednio z jednego urządzenia na drugie, dlatego z chwilą gdy zauważysz zmianę w stanie posiadanej cyfrowej gotówki, pieniądze fizycznie znajdą się na Twoim urządzeniu.

Co się stanie kiedy w aplikacji mam np. 10zł, a chcę zapłacić 2,50zł?

Cyfrowa gotówka, w taki sam sposób jak papierowa, została podzielona na odpowiednie nominały (np. 10gr, 50gr, 2zł, 20zł). Aplikacja sama dobiera potrzebne "monety i banknoty", aby uzyskać wymaganą kwotę. W momencie, gdy w aplikacji jest za mało "drobnych", aplikacja wysyła sygnał do aplikacji sprzedawcy i prosi o wydanie reszty - tak jak przy płatności gotówką papierową - sprzedawca wydaje resztę. Wszystko dzieje się automatycznie, dlatego Klient i Sprzedawca zobaczą jedynie końcowy efekt transakcji.

Czy muszę szukać pieniędzy w aplikacji, by móc dokonać płatności?

Nie.

Aplikacja samoczynnie dobiera odpowiednią ilość cyfrowej gotówki i właściwe nominały, by zapłacić. Dodatkowo aplikacja została zaprojektowana w taki sposób, by zostawiać w aplikacji jak najwięcej "drobnych" na poczet przyszłych transakcji. 

Dlaczego aby zapłacić do użytkownika, musi on być on-line (zalogowany w aplikacji)?

W Billon płacisz natychmiast i bez pośredników. Nie ma żadnych serwerów (czyli pośredników) pomiędzy płacącym a odbierającym płatność - dlatego odbierający płatność musi być zalogowany w aplikacji Billon, żeby odebrać pieniądze od płacącego.

Billon, jako jedyny na świecie, zapewnia natychmiastowe rozliczenie, weryfikację i przeniesienie własności pieniędzy z płacącego na odbiorcę. To znaczy, że pieniądze są natychmiast u odbiorcy zamiast czekać na rozliczenie u pośredników lub w firmach rozliczających transakcję.

Podobnie jest w gotówce papierowej - płacąc banknotami lub monetami odbiorca pieniędzy od razu musi je odebrać, przeliczyć i sprawdzić, czy są autentyczne - dzięki temu obie strony mają pewność zapłaty.

Pozwala to na najszybsze i najbezpieczniejsze zawarcie transakcji (nie należy tego mylić jedynie z autoryzacją transakcji obecną w innych rozwiązaniach), bo Billon nie opiera się ani na osiągnięciu "konsensusu" sieci użytkowników (co jest powolne), ani na zatwierdzeniu transakcji przez zaufaną trzecią stronę (co jest zarówno kosztowne, jak i niezapewniające prywatności).

Chcesz przyjmować pieniądze 24/7, również bez potrzeby logowania się do aplikacji Billon? Śledź naszą stronę - wkrótce podamy szczegóły!

Czy transakcja może zostać anulowana?

Nie.

Jeśli transakcja dojdzie do skutku, to nie może być anulowana, odwołana lub skasowana przez żadnego z użytkowników jednostronnie ani przez żaden centralny serwer. Cyfrowa gotówka działa w tym wypadku dokładnie tak samo jak gotówka papierowa, żaden pośrednik czy żadna ze stron nie mogą transakcji płatniczej jednostronnie odwołać.

Oczywiście, w żadnym stopniu nie ogranicza to reklamacji czy odpowiedzialności przyjmującego zapłatę. Zawsze kiedy zajdzie taka potrzeba i obie strony transakcji wyrażą zgodę, odbiorca płatności może odesłać pieniądze do nadawcy.

Obie strony płatności posiadają pełne dowody zawartej transakcji, zawsze automatycznie cyfrowo podpisane przez obie strony. Dowody te, zawarte w historii transakcji w aplikacji billon, mogą zostać wykorzystane przez kupującego do złożenia reklamacji.

Mój login w aplikacji billon (0)
Czy mogę używać aplikacji Billon na wielu telefonach lub tabletach?

Tak.

Aplikacja może być pobierana i instalowana na wielu urządzeniach. By odbierać czy realizować płatności, należy się jedynie zalogować za pomocą swojego loginu i hasła. Wystarczy zgromadzone środki przenieść do sejfu, który znajduje się w aplikacji, a będziesz miał do nich dostęp z każdego urządzenia, na którym zainstalowana jest aplikacja.

Czy mogę oglądać historię moich transakcji?

Tak.

W zakładce "Historia transakcji" w swojej aplikacji billon. Historia umożliwia podgląd transakcji z wybranego dnia, tygodnia czy miesiąca, wraz ze wszystkimi jej szczegółami.

Jak i gdzie mogę zmienić swoje hasło?

Hasło możesz zmienić w zakładce "Ustawienia" w swojej aplikacji.

Dostęp do swojej aplikacji billon możesz zabezpieczyć dzięki 5 różnym poziomom bezpieczeństwa, od podstawowego - odpowiedniego dla osób korzystających z aplikacji w miejscach bezpiecznych - do ustawień dla użytkowników maksymalnie unikających ryzyka, które zabezpieczają swoje środki wszystkimi dostępnymi hasłami.

Koszt (0)
Ile kosztuje cyfrowa gotówka?

Tyle samo co papierowa gotówka.

Cyfrowa gotówka to jedynie cyfrowa wersja papierowego gotówki i tak jak w przypadku tradycyjnej gotówki korzystanie z niej nie generuje kosztów. 

Pobranie aplikacji i korzystanie z niej, zamiana gotówki papierowej na cyfrową, płacenie i odbieranie za pomocą aplikacji billon jest darmowe. Prowizja pobierana jest jedynie w momencie wypłaty pieniędzy w kasie sklepowej, w banku, bankomacie, czy podczas przelewu na konto bankowe, czyli przy zamianie cyfrowej gotówki na tradycyjną.

Czy są jakieś ograniczenia w korzystaniu z aplikacji Billon?

Nie ma ograniczeń.

By korzystać z aplikacji, nie musisz posiadać konta w banku czy uzyskiwać określonego dochodu. Wystarczy, że ukończyłeś 13 lat i zainstalowałeś aplikację billon, a następnie zalogowałeś się do niej swoim unikalnym loginem i hasłem. Jeśli wartość Twoich operacji w ciągu roku przekroczy wartość 2500 euro, bank ma obowiązek zweryfikowania Twojej tożsamości. Ze względów bezpieczeństwa wybrany przez Ciebie bank wydawca ustanawia maksymalne limity transakcyjne, czyli np. ile transakcji dziennie możesz wykonać. Szczegóły na ten temat możesz uzyskać w wybranym przez Ciebie banku wydawcy oraz sprawdzić w Twojej aplikacji Billon.

 

Czy naliczane są jakieś opłaty podczas korzystania z aplikacji Billon?

Nie.

Transakcje pomiędzy użytkownikami aplikacji są za darmo. Wejście do systemu (wejście w posiadanie cyfrowej gotówki) także nie wiąże się z kosztami. Prowizja jest naliczana tylko w momencie wypłaty cyfrowej gotówki, czyli zamiany gotówki cyfrowej na papierową, np. podczas wypłaty z bankomatu, w sklepie fizycznym, czy przelewając cyfrową gotówkę na tradycyjny rachunek bankowy.

Technologia (0)
Jakie urządzenia są kompatybilne z aplikacją Billon?

Aplikacja Billon działa na smartfonach z systemem operacyjnym Android w wersji 4.0 i wyższej.

Ponadto działa też z komputerami z systemem operacyjnym Windows XP, Windows Vista i nowszymi oraz z większością systemów operacyjnych Linux.

Listę wszystkich urządzeń kompatybilnych z aplikacją znajdziesz tutaj.

Czy potrzebuję Internetu, aby korzystać z aplikacji Billon?

Nie.

Internet jest potrzebny jedynie podczas podawania loginu i hasła. Potem aplikacja nie potrzebuje już Internetu i umożliwia wykonywanie transakcji offline. Zalecane jest jednak, aby od czasu do czasu, im częściej tym lepiej, zapewnić połączenie z siecią, np. do pobrania aktualizacji aplikacji.

Co zrobić, jeśli aplikacja nie chce się uruchomić?

Jeśli masz problem z zainstalowaniem aplikacji Billon, sprawdź czy system operacyjny Twojego urządzenia ją obsługuje.

Jeśli udało Ci się zainstalować aplikację i ją uruchomić, ale przyciski są nieaktywne, aplikacja nie może połączyć się z Internetem. Aby umożliwić jej połączenie z siecią, postąp zgodnie z instrukcją.

Co zrobić, jeśli nie mogę się zalogować do aplikacji?

Jeśli zarejestrowałeś użytkownika w aplikacji Billon, a mimo to nie możesz się na niego zalogować, może to być spowodowane brakiem lub słabym dostępem do Internetu. Upewnij się, że masz dobre połączenie z siecią.

Problem z logowaniem może wystąpić również wtedy, gdy rejestracja Twojego użytkownika nie została w pełni ukończona. Pełna rejestracja potwierdzana jest m.in. aktywowaniem się przycisku Płać na głównym ekranie aplikacji (nie powinien być szary). Jeśli rejestracja nie powiodła się, konieczne jest zarejestrowanie nowego użytkownika.

Jeśli nie możesz się zalogować, ponieważ aplikacja wyświetla komunikat o niepoprawnym loginie lub haśle, możesz spróbować odzyskać hasło, o ile podczas rejestracji lub w sekcji Ustawienia podałeś adres e-mail do jego odzyskiwania. Pamiętaj, by uruchomić procedurę odzyskiwania hasła, wywołując ją nie więcej niż 1 raz. Wiadomości z kodami do odzyskiwania hasła docierają na skrzynkę e-mail w ciągu 5 minut.

Jeśli od co najmniej pół roku nie logowałeś się do aplikacji, Twoje dane prawdopodobnie zostały przez nią zapomniane. Jeśli na Twojej aplikacji znajdowały się pieniądze lub po prostu nadal chcesz w pełni korzystać ze swojego użytkownika, napisz do nas na adres pomoc@billon.info.

Co zrobić, gdy nie mogę zainstalować aplikacji Billon na urządzeniu z systemem operacyjnym Linux?

Jeśli chcesz zainstalować aplikację Billon dla użytkownika, a Twój system operacyjny to…

 • Ubuntu 14.04 (i nowsze) lub Mint 17.2, Billon jest gotowy do użycia.

 • Ubuntu starsze niż wersja 14.04, trzeba będzie wykonać następujące polecenia z terminalu przed użyciem Billon:

  sudo apt-add-repository ppa:ubuntu-sdk-team/ppa

  sudo apt-get update

  sudo apt-get install qt5-default

  sudo apt-get install libqt5webkit5

 • Feodra 22, 21, 20 będziesz musiał/musiała wykonać w terminalu polecenie: sudo dnf install qt5-qtwebkit

 • Debian - niestety potrzebny będzie inny system.

Jakie konsekwencje ma transakcja przerwana w trakcie lub niedokończona?

Żadnych.

 

Jeżeli płatność została przerwana w całości, nie niesie za sobą żadnych konsekwencji księgowych. Wykorzystywany przez Twoją aplikację Billon protokół kryptograficzny pilnuje tego, aby cyfrowa gotówka miała zawsze jednego właściciela - jeżeli transakcja się udała, to nowym właścicielem jest otrzymujący pieniądze, jeżeli zaś transakcja została przerwana, to pieniądze są dalej w Twojej aplikacji. Aplikacja sprzedawcy oraz płacącego umożliwia podgląd historii transakcji i sprawdzanie, czy transakcja doszła do skutku lub na jakim etapie została przerwana. Aplikacja umożliwia ponowienie próby zrealizowania transakcji.

Czemu aplikacja sprzedawcy nie może odnaleźć mojego użytkownika?

Aplikacja sprzedawcy może nie odnajdywać Twojego użytkownika z kilku powodów:

 • Nie jesteś zalogowany do aplikacji.

Upewnij się, że jesteś zalogowany do aplikacji.

 • Twoja aplikacja nie łączy się z Internetem lub połączenie jest zbyt słabe.

Jeśli jesteś zalogowany do aplikacji, ale mimo to Twój użytkownik nie zostaje odnaleziony przez sprzedawcę, może to być spowodowane brakiem lub słabym dostępem do Internetu. Upewnij się, że masz dobre połączenie z siecią.

 • Korzystasz z niewłaściwej wersji aplikacji Billon.

Dla naszych Użytkowników udostępniamy zarówno aplikację z prawdziwymi pieniędzmi, jak i aplikację z pieniędzmi demo. Dzięki aplikacji w wersji demo i specjalnie przygotowanym stronom z przypadkami użycia aplikacji Billon dajemy Ci możliwość przetestowania naszego produktu bez konieczności angażowania Twoich własnych środków finansowych. Aplikacja z prawdziwymi pieniędzmi daje Ci możliwość korzystania z Twoich własnych środków w celu realizowania rzeczywistych płatności w nowy, bardziej bezpieczny i wygodny sposób.

 • Aplikacja sprzedawcy wylogowała się lub serwer jest niedostępny 

Aby to sprawdzić skontaktuj się ze sprzedawcą.

Czy jest możliwe integrowanie Billonu z moją własną aplikacją?

Tak.

Skontaktuj się z nami pisząc na: biuro@billon.info. Z przyjemnością Ci pomożemy.

Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo (0)
Jak bezpieczna jest aplikacja Billon?

Jest bardziej niż bezpieczna - do zabezpieczenia Twoich pieniędzy zastosowaliśmy najbardziej zaawansowaną światową technologię.

Bezpieczeństwo transakcji i pieniędzy jest naszym absolutnym priorytetem. Dlatego tak stworzyliśmy aplikację oraz każdy pojedynczy nominał cyfrowej gotówki, aby nie dało się go podrobić, zmienić, złamać lub ukraść. Do stworzenia wykorzystaliśmy matematykę, kryptologię i ich prawa, np. zabezpieczyliśmy każdy plik z wykorzystaniem krzywych eliptycznych na forward secure, czyli takiego modelu matematycznego, który każdy plik koduje w inny, losowy sposób, niezależny od aplikacji, a równocześnie możliwy do zweryfikowania przez dowolnego użytkownika aplikacji.

Czy cyfrowa gotówka jest anonimowa?

Cyfrowa gotówka jest całkowicie anonimowa. Kupujący udostępnia tylko i wyłącznie swój login. Może dodatkowo dobrowolnie przekazać dane do faktury oraz dane do dostawy.

Wszystkie transakcje odbywają się bezpośrednio pomiędzy dwiema stronami. Cechą charakterystyczną aplikacji billon jest fakt, iż w transakcjach nie uczestniczy, ani nie pośredniczy żaden dodatkowy podmiot. Tak samo jak przy transakcji gotówką, bank tylko uwiarygadnia cyfrową gotówkę, ale nie uczestniczy w transakcjach. W przypadku przekroczenia ustawowego limitu rocznego 10,000 PLN (czyli równowartość 2500 euro), dalsze działanie aplikacji billon jest wstrzymywane do momentu zweryfikowania danych osobowych użytkownika aplikacji. Weryfikacja ta jest dokonywana jednak wyłącznie przez Bank Wydawcę bądź Agenta Rozliczeniowego.

UWAGA! Bank Wydawca lub Agent Rozliczeniowy nigdy nie prosi użytkownika o podanie hasła. Takie pytania są próbą wyłudzenia oraz naruszeniem regulaminu.

Jeżeli cyfrowa gotówka jest anonimowa, to dlaczego pojawia się prośba o przesłanie moich danych?

Przesłanie danych jest całkowicie dobrowolne.

Prośba sprzedawcy o podanie przez płacącego danych osobowych wynika z potrzeby wystawienia faktury bądź konieczności wykonania dostawy zakupionego towaru. Udostępnienie tych danych jest całkowicie dobrowolne. Jeśli jednak do sfinalizowania zakupu sprzedawca uzna, że musi mieć dane do dostawy lub faktury, a użytkownik ich nie przekaże, to transakcja płatnicza nie dojdzie do skutku.

Pamiętaj! Przekazuj swoje dane osobowe tylko sklepom, które znasz i którym ufasz! Dane osobowe, które zapamiętałeś w swojej aplikacji billon są wyłącznie pod Twoją kontrolą i nikt nie ma do nich dostępu; oprogramowanie aplikacji automatycznie szyfruje Twoje dane wykorzystując klucze kryptograficzne, które zostały wygenerowane podczas rejestracji. Jednak po przekazaniu kopii danych z Twojej aplikacji billon do systemów komputerowych sprzedawcy, to on ma nad nimi kontrolę i ma obowiązek je zabezpieczać zgodnie z zasadami GIODO.

 

 

Czy anonimowa płatność cyfrową gotówką jest legalna i jakie są jej ograniczenia?

Jest w pełni legalna, tak jak płatność gotówką papierową.

Zarówno transakcje gotówką tradycyjną, jak i cyfrową mają swoje limity. Płatności cyfrową gotówką, których wartość przekracza określoną kwotę (ustawowo równowartość 10,000 PLN, czyli równowartość 2,500 euro), podlegają rejestracji. W przypadku cyfrowej gotówki obowiązuje dodatkowe ograniczenie, polegające na tym, że zakup nowych cyfrowych pieniędzy, jak i przekazanie cyfrowej gotówki na konto bankowe (wypłata) powyżej 10,000 PLN (czyli równowartość 2500 euro), wymagają rejestracji użytkownika i weryfikacji jego danych. Celem tych regulacji jest przeciwdziałanie procederowi prania brudnych pieniędzy.

Skoro cyfrowa gotówka jest anonimowa, to czy może zostać wykorzystana do celów sprzecznych z prawem?

Regulamin systemu billon zabrania wykorzystywania cyfrowej gotówki do jakiejkolwiek działalności niezgodnej z obowiązującym prawem RP.

Ponadto prokuratura oraz organy porządku publicznego posiadają szeroki wachlarz możliwości technicznych - niezwiązanych i niezależnych od systemu billon – zapewniających m.in. analizowanie ruchu internetowego oraz tropienie cyberprzestępczości np. na podstawie adresów IP urządzeń użytkownika.

Co się dzieje z moimi danymi osobowymi?

Nic, ponieważ tylko użytkownik je posiada. Dopóki dobrowolnie ich nie udostępnisz, nikt nie będzie mógł ich poznać. My nie mamy serwerów, które zbierają lub przechowują Twoje dane osobowe. Twoje dane są zapisane jedynie w Twojej aplikacji Billon.

Dane osobowe, które zapamiętałeś w swojej aplikacji Billon są wyłącznie pod Twoja kontrolą i nikt nie ma do nich dostępu. Oprogramowanie aplikacji billon automatycznie szyfruje Twoje dane wykorzystując klucze kryptograficzne, które Twoja aplikacja Billon wygenerowała dla Ciebie podczas rejestracji. Pamiętaj! Przekazuj swoje dane osobowe tylko sklepom, które znasz i którym ufasz!

Jakie informacje są używane przy przeprowadzaniu transakcji cyfrową gotówką?

Jedynie login płacącego i odbierającego płatność.

Inne dane, takie jak np. dane do dostawy czy dane do faktury, są wykorzystywane opcjonalnie i dobrowolnie po uzyskaniu zgody płacącego.

Co stanie się z moimi pieniędzmi, jeśli aplikacja zostanie odinstalowana?

Jeżeli na aplikacji Billon środki znajdują się na urządzeniu, one także zostaną usunięte. Przed odinstalowaniem aplikacji Billon wypłać środki w bankomacie lub na konto bankowe bądź przekaż je komuś innemu.

Otrzymałem informację o przekroczeniu limitów transakcyjnych. Co to znaczy?

Każdy bank, który wydaje cyfrową gotówkę ustala limity transakcyjne dla Twojego bezpieczeństwa. Pełna lista limitów znajduje się w umowie z Bankiem Wydawcą, którą zatwierdziłeś podczas rejestracji - jest ona dostępna na stronie Banku. W aplikacji Billon możesz również sprawdzić limity podstawowe oraz te, które są na wyczerpaniu. Aby to zrobić, otwórz menu znajdujące się w prawym górnym rogu głównego ekranu aplikacji i - w zależności od urządzenia, z którego korzystasz - wybierz "Informacje" (jeśli używasz systemu Windows) lub "O mnie" (jeśli używasz telefonu z systemem Android). Po kliknięciu "Zobacz limity"/"Limity" zobaczysz listę najważniejszych limitów transakcyjnych.

Aby zwiększyć swoje limity transakcyjne należy zweryfikować się w swoim Banku Wydawcy, wypełniając przygotowany przez niego formularz. Po przetworzeniu i zatwierdzeniu przez Bank danych z formularza Twoje limity w aplikacji automatycznie się zwiększą. Wniosek o formularz możesz złożyć kontaktując się z nami pod adresem pomoc@billon.info.

Jakich dostępów muszę udzielić aplikacji Billon, aby umożliwić jej działanie na moim telefonie?

Dostępy, z których korzysta aplikacja Billon, służą wyłącznie zapewnieniu jej prawidłowego działania i pozostają pod Twoją pełną kontrolą. Aplikacja Billon nie posiada centralnej bazy danych, dlatego wszelkie informacje przechowywane są na Twoim urządzeniu i nie będą nikomu przekazywane bez Twojej zgody. Listę wszystkich uprawnień, wraz z informacją, w jakim celu są one używane, znajdziesz tutaj.

Czy możliwa jest kradzież lub falsyfikacja aplikacji Billon? Jak się przed nią zabezpieczyć?

Nie istnieje taka możliwość.

Od strony technicznej pieniądze są absolutnie bezpieczne. Nie da się ich podrobić, sklonować, użyć więcej niż raz. Pliki cyfrowej gotówki zawierają zakodowaną informację, która umożliwia posługiwanie się nimi jedynie obecnemu właścicielowi. Aby stworzyć cyfrową gotówkę, która spełnia wszystkie wymagania bezpieczeństwa, musieliśmy stworzyć bardzo zaawansowaną technologię bezpieczeństwa, a równocześnie technologię przyjazną, wygodną i prostą w użyciu. Aplikacja Billon tak oznacza każdy z cyfrowych plików, by umożliwiać wykrywanie przestępstw przeciwko cyfrowej gotówce w taki sam sposób, jak w przypadku fałszowania banknotów.

Co stanie się z moimi pieniędzmi, jeśli urządzenie, na którym zainstalowałem aplikację Billon ulegnie zniszczeniu bądź kradzieży?

Aplikacja Billon nie posiada centralnej bazy danych i wszystkie informacje, w tym dotyczące posiadanych przez Użytkownika pieniędzy, są przechowywane wyłącznie na jego urządzeniu. Firma Billon, Bank, który wystawił pliki cyfrowej gotówki, ani Pracodawca, który je Użytkownikowi wypłacił, nie mają dostępu do informacji, gdzie w danej chwili znajdują się pieniądze, które otrzymał Użytkownik – informacja ta, podobnie jak same pieniądze, jest jego prywatną własnością. Nie ma więc fizycznej możliwości odzyskania straconych/zgubionych pieniędzy. Działa to tak, jak w przypadku portfela, w którym przechowuje się papierowe pieniądze – gdy portfel zostanie zniszczony, również pieniądze znajdujące się w nim ulegają zniszczeniu. NBP w takim przypadku nie wyemituje nowych pieniędzy aby zrekompensować stratę.

Aplikacja Billon posiada jednak przewagę nad portfelem tradycyjnym – jest nią funkcja Sejfu, w którym można przechowywać środki bezpiecznie, nie martwiąc się o utratę lub zniszczenie urządzenia. Aby zabezpieczyć klienta przed utratą znacznej ilości gotówki, aplikacja Billon posiada ustawienie powodujące automatyczne przenoszenie się do Sejfu środków powyżej 50 zł. Ustawienie to można zmienić zależnie od preferencji, w szczególności tak, aby całość posiadanych środków było przechowywanych w Sejfie.

Co zrobić, jeśli utracę cyfrową gotówkę w wyniku awarii aplikacji Billon? Jak ją potem odzyskam?

Jeżeli w wyniku awarii stan Twojej cyfrowej gotówki zostanie pomniejszony, skontaktuj się z nami, w celu wyjaśnienia sytuacji, zgłaszając problem za pomocą przycisku "Zgłoś błąd", znajdującego się w prawym górnym rogu aplikacji Billon.

Nie chcę już dalej korzystać z aplikacji Billon. Co mam zrobić?

Wystarczy usunąć aplikację. Jeśli tylko Ty znałeś swój login i hasło, to pozostaną one nieużywane. Jeżeli nadałeś swojej aplikacji funkcję Administratora urządzenia, pamiętaj, aby przed usunięciem tej aplikacji tę funkcję wyłączyć.

Czy zabezpieczenia działają również podczas transakcji offline?

Krótka odpowiedź brzmi: Tak, Twoja aplikacja billon automatycznie zapewnia pełne bezpieczeństwo Twoich pieniędzy. 

Dłuższa zaś wymaga wyjaśnienia, iż nowoczesna kryptologia opiera się na zagadnieniu asymetryczności w trudności obliczeniowej. Czyli np. złożenie podpisu cyfrowego jest operacją stosunkowo szybką, zaś "złamanie" jest dużo, dużo, naprawdę dużo bardziej pracochłonną, ale teoretycznie możliwą. Na tej samej filozofii opierają się zabezpieczenia bankowości internetowej. Sprowadza się to do do praktycznego problemu: aby zabezpieczenia działały, ludzie muszą być w stanie i chcieć ich używać. Na tej filozofii oparliśmy się również w naszym rozwiązaniu. Zabezpieczenia przed nadużyciami działają również w przypadku, gdy jedna lub obie strony transakcji nie mają połączenia z Internetem. Jednakże przy płatności offline przestępca posiada dodatkowe możliwości "ataku", dlatego takie transakcje podlegają większym niż standardowe ograniczeniom. W każdym przypadku wszystkie nadużycia są niezwłocznie wykrywane, a wobec osób dopuszczających się przestępstwa zostają uruchomione przewidziane prawem sankcje. Oczywiście wszystkie te procesy i procedury weryfikacji są w pełni zautomatyzowane.

Co to jest "client-side encryption" ?

Nowoczesna kryptologia jest dziełem setek, a nawet tysięcy naukowców, którzy wynaleźli fundamenty, bez których nasz Internetowy świat po prostu nie byłby możliwy. Często też bywa tak, iż nowy koncept matematyczny jest "stanem surowym", który dopiero nabiera blasku w konkretnym, praktycznym jego udoskonaleniu - dobrym przykładem jest problem "bizantyjskich generałów" oraz "dowód pracy", które połączone w błyskotliwy sposób stworzyły BitCoin. Warto pokreślić też jak wiele osiągnięć dokonało się w ostatnich dwóch dekadach, a wiele standardów kryptograficznych zostało uchwalonych u zarania epoki komputerów - gdy królowała architektura "mainframe" i klient-serwer.

Jeżeli przyjrzycie się najpopularniejszym usługom w Internecie np. znanym dostawcom poczty internetowej, popularnym mediom społecznościowym czy nawet standardowi HTTPS (bezpiecznych połączeń internetowych) - opierają się one na filozofii "server-side encryption". Jest to wygodne, bo ciężkie obliczenia, których wymaga kryptografia są wykonywane na dużych serwerach trzymanych w pilne strzeżonych serwerowniach. Ma to też złe strony, ponieważ to podejście wymusza wybór takich rozwiązań kryptologicznych, w których klient (czyli Ty) musi ufać drugiej stronie - czyli dostawcy tych usług. Przy tym podejściu to oni muszą na przykład znać klucze prywatne i w związku z tym treść Twoich dokumentów jest dla nich otwarta.

Jednak wynalazek smartfona radykalnie zmienił to niepisane założenie. Teraz każdy z nas może mieć w swojej kieszeni moc obliczeniową przewyższającą ówczesne mainframe'y z początków ery Internetu! Można więc przyjąć inna filozofię, wykorzystać i rozwinąć inne mechanizmy kryptologiczne czyli tzw. "client-side encryption", gdzie zabezpieczenia są zastosowane po stronie klienta (czyli Twojej) i nie ma konieczności bezwzględnego ufania drugiej stronie.

Brzmi znajomo? Kiedy korzystamy z gotówki nie musimy ufać drugiej stronie, bać się, że ktoś nam obciąży kartę albo pomyli się w saldzie konta.

 

Rozliczanie transakcji cyfrową gotówką w firmie (0)
Czy potwierdzenie transakcji cyfrową gotówką jest odpowiednikiem faktury VAT?

Tak.

Potwierdzenie transakcji zawiera wszystkie dane, które są potrzebne do stworzenia faktury VAT. Należy pamiętać, że użytkownik nie ma obowiązku udostępniania swoich danych osobowych. W przypadku odmowy takie potwierdzenie nie będzie równoznaczne z fakturą VAT.

Jak zaksięgować transakcję opłaconą cyfrową gotówką?

Transakcję opłaconą cyfrową gotówką księgować należy w sposób identyczny jak transakcję opłaconą pieniądzem papierowym.

Co w przypadku płatności cyfrową gotówką należy przyjąć za moment rozliczenia transakcji?

Rozliczenie transakcji następuje w momencie wpłynięcia cyfrowej gotówki do aplikacji billon akceptanta.

Kto jest odpowiedzialny za wystawienie faktury przy płatnościach aplikacją Billon?

Sprzedawca - akceptant płatności.

Każdy sprzedawca korzystający z aplikacji billon może wystawić e-fakturę lub skorzystać z innych, tradycyjnych, metod wystawiania faktur.

 

W jaki sposób dostarczana jest klientowi faktura przy płatnościach aplikacją Billon?

Dostawa e-faktury odbywa się automatycznie za każdym razem, kiedy klient wyrazi życzenie otrzymywania faktur drogą elektroniczną.

Faktura dostarczana jest na urządzenie płacącego i dostępna w jego aplikacji natychmiast po jej przesłaniu przez akceptanta. W aplikacji sprzedawcy zostanie zapisana kopia faktury.

W jaki sposób należy przechowywać faktury za płatności cyfrową gotówką?

Aplikacja Billon przechowuje kopie faktur przez ustawowo wymaganą liczbę lat. Możesz mieć do nich wgląd z poziomu historii transakcji.

Faktury wygenerowane za pomocą aplikacji Billon są e-fakturami w rozumieniu rozporządzeń Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 oraz 17 grudnia 2010 roku i podlegają zasadom przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej wprowadzonymi tymi rozporządzeniami. Oznacza to, że dla gwarancji ich autentyczności powinno się je przechowywać w takiej formie w jakiej zostały przesłane.

W jaki sposób wystawić fakturę korygującą lub duplikat do faktury opłaconej cyfrową gotówką?

Fakturę korygującą lub duplikat sprzedawca wystawia w sposób właściwy dla e-faktury.

Jak efektywnie sprawować nadzór nad przepływami cyfrowej gotówki w firmie?

Aplikacja umożliwia wgląd w środki zarówno wpływające, jak i wypływające z aplikacji Billon. Akceptant może również zarządzić przekazywanie cyfrowej gotówki do wskazanych przez siebie zaufanych aplikacji Billon, np. aplikacji Billon dyrektora finansowego. Aplikacja Billon akceptanta umożliwia również generowanie raportów zbiorczych, jak i pojedynczych operacji. Podczas konfiguracji określany jest autoryzowany zbiór firmowych aplikacji Billon.

Jakie skutki dla firmy ma kradzież cyfrowej gotówki przez pracownika? Jakie dla pracownika?

Skutki prawne kradzieży cyfrowej gotówki są takie same jak skutki prawne przestępstwa związanego z pieniądzem bezgotówkowym. Z punktu widzenia firmy te straty mogą zostać potraktowane jako koszt prowadzenia działalności.

W przypadku podejrzenia włamania się do aplikacji Billon należy niezwłocznie zmienić hasło na wszystkich urządzeniach właściciela.

BETA